87b24a01fddb8bda60676dd418eb5fbe.svg    87b24a01fddb8bda60676dd418eb5fbe.svg      Doprava a platba      Kontakty      Prodejny

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Společnost Gorin & Gorin, s.r.o. se sídlem Karlovy Vary, Pod Hvězdárnou 171/9, PSČ 360 01, IČO: 252 36 482, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11594, je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


Osobní údaje

Společnost Gorin & Gorin, s.r.o. získává osobní údaje při vyplnění registračního formuláře dostupného buď on-line na webových stránkách nebo v listinné podobě při nároku na získání věrnostní karty nebo při zařazení do věrnostního programu. 


Oprávnění společnosti Gorin & Gorin, s.r.o. ke zpracování osobních údajů 

Společnost Gorin & Gorin, s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje registrovaných v e-shopu a zákazníků na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Společnost Gorin & Gorin, s.r.o. je oprávněna osobní údaje zpracovávat pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně nákupního chování a zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané společností Gorin & Gorin, s.r.o. Analýzy vztahující se k nákupnímu chování spočívají především ve vyhodnocování klientských dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování. Profilování je zpracování osobních údajů spočívající v hodnocení některých osobních aspektů registrovaných v e-shopu a zákazníků jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožnuje společnosti Gorin & Gorin, s.r.o. efektivně komunikovat se registrovanými a zákazníky, zejména je oslovovat s nabídkou zboží a služeb, které je opravdu zajímají.


Zákazníci, kteří mají nárok na získání věrností karty nemají povinnost své osobní údaje společnosti Gorin & Gorin, s.r.o. poskytnout. Tímto není zákazníkům žádným způsobem upřena možnost nakupovat zboží a využívat služby společnosti Gorin & Gorin, s.r.o.


Ochrana osobních údajů v případě on-line nákupu 

Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu na e-shopu, konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží. Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci a k potvrzení vašeho zákonného věku pro online nákup a potvrzení vaší adresy u externích partnerů. Snažíme se vám poskytovat různé možnosti platby a provádíme analýzu ke zjištění, jaké platební varianty máte k dispozici, což se týká mimo jiné vaší historie plateb a kontroly vaší platební morálky.  

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů:
 

* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo 
* platební údaje a historie plateb 
* údaje k objednávkám


Pokud máte registraci v e-shopu, budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem

* identifikační údaje k účtu
* historie nákupů

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytně pro plnění služeb společnosti Gorin & Gorin, s.r.o., co se týče správy a doručení objednávky.


Ochrana osobních údajů v případě účtu 

Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu k zajišťování individuálního relevantního využívání služeb společnosti Gorin & Gorin, s.r.o. Budeme vám poskytovat historii objednávek a podrobnosti k vašim objednávkám a budete si moci upravovat nastavení účtu (včetně nastavení spojeného s marketingem).Zajistíme vám také snadné způsoby udržování přesných aktuálních informací, jako jsou kontaktní údaje a platební údaje.

Vždy zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, které zadáte při přihlášení do účtu. 
 

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:
 

* kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail 
* věková kategorie 
* pohlaví 
* země 
* zájmy


V případě vašeho nákupu zpracujeme následující kategorie osobních údajů
 

* historie objednávek 
* údaje o doručení 
* historie plateb


Zpracujeme také následující kategorie osobních údajů spojených s vašimi soubory cookie
 

* historie klikání 
* historie pohybu a prohlížení


Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží.


Zpracování vašich osobních údajů k vašemu účtu vyplývá z vašeho souhlasu při vytvoření účtu.


Zpracování vašich osobních údajů k poskytování relevantních informací o zboží vyplývá z našeho legitimního zájmu. 


Předávání osobních údajů 

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, a to zejména poskytovatelům IT služeb, společnostem k potvrzení vaší adresy, komunikačním agenturám k zaslání potvrzení objednávek a skladovacím a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky, marketingovým agenturám. Poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou.


Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje. Společnost Gorin & Gorin, s.r.o.  je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.“ 


Vaše práva
 

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivace vašeho účtu.  Máte právo platnost svého účtu kdykoli ukončit. V takovém případě vám účet bude zrušen a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu. V případě, že má registrovaný nebo zákazník jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může společnost Gorin & Gorin, s.r.o. kdykoliv kontaktovat.


Registrovaný nebo zákazník má právo obrátit se na společnost Gorin & Gorin, s.r.o. zejména v následujících případech:
 

(i)    jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,

(ii)    jestliže by rád získali informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,

(iii)    jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,

(iv)    chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů,


Společnost Gorin & Gorin, s.r.o. tímto informuje zákazníka, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.


Společnost Gorin & Gorin, s.r.o. jako správce zpracovává vše souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek. Společnost Gorin & Gorin, s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž registrovaný zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.